Dijabetes i promene na očima

Koje se promene javljaju na očima kod dijabetesa?
Kako sprečiti ili usporiti promene na očima kod dijabetesa?

Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da više od 346 miliona ljudi širom sveta ima dijabetes.

Dijabetes je sistemska bolest koja dovodi do oštećenja mnogih organa. Najčešća su i najveća oštećenja sledećih organa:

Na očima se promene javljaju na mrežnjači (zadnji deo oka pomoću koga vidimo).

Retinopatija

Dijabetička retinopatija (DR) nastaje kada dodje do:

Oštećenje retine nastaje na dva načina:

Dijabetička retinopatija se leči laserskom terapijom (LFK) kojom se kratki snopovi laserske svetlosti koriste radi zatvaranja krvnih sudova kod kojih je došlo do propustljivosti. Ovom metodom se ne može povratiti već izgubljeni vid , ali se sprečava dalje pogoršanje.

Što dijabetes duže traje komplikacije su veće.

Od ostalih komplikacija na očima pomenimo još:

Saveti za sve one koji imaju dijabetes.

Potrebno je:

Obavezan je pregled oftalmologa jednom godišnje a po potrebi i češće.

dr Biljana Golubović
Lekar specijalista oftalmologije