Određivanje rizika za dijabetes - tip 2 prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji

Upitnik za određivanje rizika za tip 2 dijabetesa prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji