Krv

Svaka, od miliona, ćelija u ljudskom telu, mora biti snabdevena različitim mineralnim materijama i kiseonikom. Krv je ta koja ove i druge hranljive materije doprema u svaki kutak tela. Na sličan način, otpadne materije koje nastaju kao posledica iskorišćenja ovih supstanci u ćelijama tkiva, moraju biti uz pomoć krvi otpremljene do organa za izlučivanje.

Nedovoljno snabdevanje hranljivim materijama ili neadekvatno otpremanje otpadnih materija vodi do poremećaja u funkcionisanju ćelija tkiva. Znaci koji ukazuju da ova tkiva ne funkcionišu zdravo jesu simptomi bolesti. To se događa kada se bolest javi kao posledica osiromašenja krvi, a koju nazivamo ANEMIJA.

U našim krvnim sudovima nalazi se oko pet litara krvi. Ona je sačinjena od tečnosti koja se naziva plazma i u kojoj se nalaze milioni tela nazvanih crvena i bela krvna zrnca i krvne pločice. Svi oni imaju ogroman uticaj na telesno funkcionisanje.

Pojam anemije obično se koristi u slučajevima kada dođe do poremećaja crvenih krvnih zrnaca, a tiče se kako njihovog broja i oblika, tako i količine crvene materije hemoglobina koju sadrže. U crvenim krvnim zrncima hemoglobin je zadužen za transport većeg dela kiseonika koji se u plućima apsorbuje iz vazduha.

Anemija je, zaključuje se, telesno stanje koje nastaje kao rezultat nedovoljnog dotoka kiseonika u tkiva, zbog osiromašenja krvi i može biti posledica:

Laboratorijska ipitivanja krvi nam ukazuju na odstupanje od normalne koncentracije crvenih krvnih zrnaca i hemoglobina. Međutim, ove vrednosti nam neće reći sve ono što je potrebno da znamo o stanju osobe, odnosno o individualnim varijacijam ovih vrednosti koje postoje kod zdravih osoba.

Dijagnoza anemije može biti utvrđena analizom krvi, ali je mnogo češći slučaj da se ona razotkriva na osnovu opšteg stanja pojedinca i funkcionalnih poremećaja od kojih pati.

Anemična osoba može zaključiti da se već, prilično dugo, pre nege štoj je uradila ispitivanja I dobila rezultat, nije dobro osećala.

Problemi koji nastaju, mnogo pre mogućnosti da sama dijagnoza bude postavljena, su:

Sve ove, tipične, simptome koji se javlaju kod anemične osobe često maskiramo raznoraznim preparatima, kao što su:

Zbog svega navedenog, moramo naglasiti da tretman simptoma neće pomoći uklanjanju uzroka ovih problema.

Ne maskirajte svoje tegobe, veće se obratite lekaru koji će pronaći uzrok problema i lečiti ga na pravi način.

dr Irena Miljković-Stojiljković
Lekar opšte prakse