Humanitarni rad

Humanitarni rad

Jedan od načina da se pomogne ugroženim ljudima su različiti oblici sponzorstava. Sponzorstvo predstavlja i način da pojedinac ili pravni subjekt na delu daju primer humanosti. Time podstičemo i druge da budu nesebični i da pomognu svima kojima je ta pomoć potrebna. Na taj način svako od nas daje svoj doprinos izgradnji boljeg i humanijeg društva.

Humanitarni rad Doma zdravlja “Vizim” je usmeren na pomoć deci, penzionerima i izbeglicama ali i svima onima kojima je pomoć potrebna.

Ukoliko želite da uspostavite sponzorsku saradnju sa Domom zdravlja “Vizim”, molimo vas da preuzmete dokument i u pisanoj formi nam dostavite na adresu:

Dom zdravlja “Vizim”
ul. Knez Miletina 36
11000 Beograd