Preporuke za osobe u kućnoj izolaciji

 

Mere zaštite za osobe kod kojih je postavljena sumnja na infekciju novim korona virusom 2019-nCoV kod kojih nije indikovano lečenje u bolničkim uslovima

U skladu sa propisanim procedurama, infektolog odlučuje o potrebi za bolničkim lečenjem na osnovu kliničkog statusa obolele osobe, a epidemiolog procenjuje da li postoje uslovi za lečenje i izolaciju u kućnim uslovima.
Ukoliko postoje uslovi za lečenje u uslovima kućne izolacije, obolela osoba je dužna da preduzima sledeće preventivne mere:
1. Ograničiti sve aktivnosti van kuće/stana, osim u vezi sa dobijanjem medicinske usluge u skladu sa preporukom koju je dao nadležni lekar. Osoba ne može da ide na posao, u školu ili na javna mesta, kao ni da koristi javni prevoz.

2. Izbegavati kontakt sa drugim osobama u domaćinstvu. Boravak u zasebnoj sobi. Primena mera zaštite prilikom ulaska u zajedničke prostore (npr. kupatilo).

3. Ukoliko postoji potreba za odlaskom u zdravstvenu ustanovu, najaviti svoj dolazak telefonom pre polaska, kako bi se omogućila primena mera zašite od infekcije u zdravstvenoj ustanovi.

4. Nošenje maske. Ukoliko se dolazi u kontakt sa drugim osobama u domaćinstvu ili van domaćinstva, obolela osoba treba da nosi medicinsku (hiruršku) masku preko usta i nosa. Ukoliko osoba nije u mogućnosti da nosi masku (npr. zbog otežanog disanja), osobe sa kojima dolazi u kontakt moraju da nose masku preko usta i nosa.

5. Respiratorna higijena. Pokriti usta i nos maramicom (izuzetno, ako maramica nije dostupna, na drugi način kao npr. unutrašnjom stranom rukava u pregibu lakta) prilikom kijanja i kašljanja. Maramicu odmah nakon upotrebe baciti na bezbedan način (u kesu ili kantu koja se može zatvoriti). Nakon toga oprati ruke vodom i sapunom. Ukoliko voda i sapun nisu dostupni, dezinfikovati ruke sredstvom koje sadrži alkohol.

6. Prati redovno ruke. Pranje ruku vodom i sapunom u trajanju od 20 sekundi je dokazano efikasna mera za smanjenje rizika od prenošenja infekcije sa obolele osobe na druge osobe, odnosno za sprečavanje kontaminacije predmeta u okolini. Izbegavati dodirivanje lica (usta, nosa, očiju) rukama.

7. Ne koristiti zajedničke predmete sa drugim osobama u domaćinstvu (čaše, posuđe, pribor za jelo, četkica za zube i sl.). Nakon korišćenja ovih predmeta, obavezno ih oprati korišćenjem vode i uobičajenog kućnog sredstva za pranje sudova).

8. Pratiti svoje zdravstveno stanje. Ukoliko se uoči pogoršanje simptoma bolesti, potrebno je obratiti se lekaru radi procene stanja i adekvatnog lečenja. Pre odlaska kod lekara, obavezno se najaviti telefonom kako bi se u zdravstvenoj ustanovi preduzele mere za smanjenje rizika od infekcije za druge pacijente, kao i za zdravstvene radnike.

9. Prekid kućne izolacije. Odluku o prestanku kućne izolacije doneće epidemiolog uz konsultaciju sa ordinirajućim lekarom o zdravstvenom stanju obolele osobe. Načelno, potreba za kućnom izolacijom prestaje 24 časa nakon potpunog povlačenja simptoma i znakova bolesti (povišena temperatura, kijanje, kašalj, bol u guši, malaksalost).