Cenovnik konsultantskih usluga

Pregled konsultanta-Dr

Cena: 4.000,00 dinara

Pregled konsultanta-Profesor, Docent

Cena: 5.000,00 dinara

Ultrazvučni pregled konsultanta

Cena: 4.000,00 dinara

Ultrazvučni pregled profesora

Cena: 5.000,00 dinara

Kontrolni pregled konsultanta-Dr (do 15 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena:2.500,00 dinara

Kontrolni pregled konsultanta-Prof ( do 15 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 3.500,00 dinara