Najvrednija imovina „Vizim” je - znanje

 

Dom zdravlja „Vizim” redovno sprovodi profesionalnu obuku svojih kadrova, omogućavajući im prisustvo na kongresima i simpozijuma u zemlji i inostranstvu.

Stalnim profesionalnim usavršavanjem i praćenjem svetskih trendova u medicini i menadžmentu, ovaj Dom zdravlja potvrđuje svoje stanovište po kojem je znanje najvrednija imovina Kompanije.

Takođe, svojim poslovnim prostorijama i ljudskim resursima, Dom zdravlja „Vizim” predstavlja nastavno-naučnu podršku Fakultetu organizacionih nauka, čime je u mogućnosti da prenosi stečena znanja i iskustva, kao i da blagovremeo prepoznaje jedinstvene talente nudeći im mogućnost za zapošljavanje i saradnju.

 

Ljudski potencijal

Dom zdravlja „Vizim” je svestan vrednosti svojih kadrova, kao što su I zaposleni I saradnici svesni vrednosti Doma zdravlja „Vizim”, na osnovu čega je izgrađen pravilan I kvalitetan  odnos između zaposlenih i poslodavca. Upravljanje ljudskim potencijalima predstavlja ključ dugoročne stabilnosti I tržišne konkurentnosti. Zahvaljujući ovako izgrađenom sistemu, menadžment Doma zdravlja „Vizim” je u mogućnosti da svaku svoju ideju uspešno i pozitivno realizuje, a da krizne situacije predupredi i/ili efikasno stabilizuje.