Sistematski pregled za zaposlene u Domu zdravlja „Vizim”

Dom zdravlja „Vizim” je u skladu sa potrebama zaposlenih u Institutu ekonomskih nauka formirao pakete sistematskog pregleda. Sistematski pregled za zaposlene u Institutu ekonomskih nauka obuhvata:

Sistematski pregled za dame

 1. Internistički pregled sa EKG-om i ultrazvukom srca
 2. Ultrazvuk abdomena
 3. Ultrazvuk štitne žlezde
 4. Dopler krvnih sudova vrata
 5. Dopler krvnih sudova ruku i nogu, prema indikaciji
 6. Pregled fizijatra
 7. Pregled oftalmologa
 8. Dermatološki pregled sa dermatoskopijom
 9. Pregled lekara specijaliste higijene sa izradom plana ishrane, prema indikaciji
 10. Ginekološki paket: kolposkopija, grupa VS, PAPA, ginekološki ultrazvuk
 11. Ultrazvuk dojki
 12. Кompletna laboratorijska analiza krvi sa biohemijom-ККS (leukocitarna formula,
  eritrociti, leukociti, trombociti, MCV, MCH, MCHC, RDW, limfociti, monociti,
  eozinofili, granulociti, hemoglobin) sedimentacija, glukoza, urea, kreatinin, gvožđe, AST,
  ALT, LDL, HDL, ukupni bilirubin, ukupni holesterol, trigliceridi; kompletna analiza
  urina
 13. Hormoni štitne žlezde fT3, fT4, TSH
 14. Završni internistički pregled – (objedinjeni pisani izveštaj sa sistematskog pregleda sa
  obaveznim zaključkom i predlogom mera za očuvanje i poboljšanje zdravstvenog stanja,
  kao i predlogom za obavljanje indikovanih pregleda)

Sistematski pregled za gospodu

 1. Internistički pregled sa EKG-om i ultrazvukom srca
 2. Ultrazvuk abdomena
 3. Ultrazvuk štitne žlezde
 4. Dopler krvnih sudova vrata
 5. Dopler krvnih sudova ruku i nogu, prema indikaciji
 6. Pregled fizijatra
 7. Pregled oftalmologa
 8. Dermatološki pregled sa dermatoskopijom
 9. Pregled lekara specijaliste higijene sa izradom plana ishrane, prema indikaciji
 10. Pregled urologa i urološki ultrazvuk
 11. PSA tumor marker
 12. Кompletna laboratorijska analiza krvi sa biohemijom-ККS (leukocitarna formula,
  eritrociti, leukociti, trombociti, MCV, MCH, MCHC, RDW, limfociti, monociti,
  eozinofili, granulociti, hemoglobin) sedimentacija, glukoza, urea, kreatinin, gvožđe, AST,
  ALT, LDL, HDL, ukupni bilirubin, ukupni holesterol, trigliceridi; kompletna analiza
  urina
 13. Hormoni štitne žlezde fT3, fT4, TSH
 14. Završni internistički pregled – (objedinjeni pisani izveštaj sa sistematskog pregleda sa
  obaveznim zaključkom i predlogom mera za očuvanje i poboljšanje zdravstvenog stanja,
  kao i predlogom za obavljanje indikovanih pregleda)