Dom zdravlja Vizim je obezbedio 20% popusta zaposlenima kompanije Gigatron

 

 

Dom zdravlja „Vizim” je zaposlenima kompanije Gigatron obezbedio sledeće pogodnosti:

 

 

Dom zdravlja „Vizim” ima potpisan ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje RFZO koji lekarima daje mogućnost izdavanja recepata pacijentima za kupovinu lekova sa A liste plaćanjem odgovarajuće participacije (uz overenu zdravstvenu knjižicu). 

 

Potrebno je da zaposleni Gigatrona donesu overenu zdravstvenu knjižicu na uvid ili neki drugi dokument, kao dokaz zapošljenja u Gigatronu, kako bi ostvarili gore navedene popuste.