Fiskultura uma u službi Vašeg mentalnog zdravlja

Fiskultura uma u službi Vašeg mentalnog zdravlja!

10% popusta na usluge centra za psihološko savetovanja Doma zdravlja „Vizim”

Psihoterapija je opšti termin pod kojim se podrazumeva proces unapređenja mentalnog zdravlja ili lečenja mentalnih i emocionalnih poremećaja putem razgovora sa za to obučenim licem – psihoterapeutom.

Svaka psihoterapijska seansa je različita, zato što su i klijenti i njihovi problemi različiti. Ipak, u većini slučajeva psihoterapija podrazumeva redovne, nedeljne susrete u isto vreme (npr. svakog petka od pet) na istom mestu (u psihoterapeutovoj kancelariji) u trajanju od 45 do 60 minuta.

Psihoterapija neće učiniti da neka neprijatna situacija nestane, ali će klijentu dati snagu da se na zdraviji način nosi sa njom i da oseća veće zadovoljstvo sobom i sopstvenim životom. Treba ipak znati da terapija nije neki magični lek, već proces koji pomaže da pronađete kapacitet za poboljšanje unutar sebe samih.

Korist i efekti psihoterapije

 • Uspostavljanju nekih ranije postojećih (a sada narušenih) nivoa funkcionisanja
 • Povećanju sopstvene moći i sposobnosti za promenu
 • Eliminisanju simptoma i psihičke patnje
 • Rasterećenju od nepodnošljive napetosti i unutrašnjeg pritiska
 • Boljem razumevanju sopstvenog stanja i situacije u kojoj se nalazimo
 • Prepoznavanju i menjanju ponašanja i misli koje negativno utiču na naš život
 • Dubljem razumevanju sopstvenih odnosa i iskustava
 • Smanjenju konflikata i poboljšanju odnosa sa drugim osobama
 • Pronalaženju boljih načina za prevladavanje i rešavanje problema
 • Povećanju samopoštovanja
 • Postavljanju realističnijih ciljeva
 • Razvoju osećaja kontrole
 • Postizanju većeg zadovoljstva sopstvenim životom i sl.

U Domu zdravlja „Vizim” tokom juna, jula i avgusta ostvarujete pravo na 10% popusta na cene usluga službe centra za psihološko savetovanje:

Redni broj Usluga Redovna cena(din.) Akcijska cena(din.)
1. Psihodijagnostika* 8400,00 7560,00
2. Individualni psihološki tretman 3500,00 3150,00
3. Psihološko savetovanje mladih 3500,00 3150,00
4. Psihoterapija 3500,00 3150,00
5. Suportivna psihoterapija 3500,00 3150,00
6. Profesionalna orijentacija 4900,00 4410,00
7. Bračno i partnersko savetovanje 4900,00 4410,00

*Psihodijagnostika podrazumeva korišćenje dijagnostičkog intervjua i baterije psiholoških testova uz pomoć kojih se može utvrditi stepen intelektualne efikasnosti osobe, proceniti crte ličnosti i/ ili utvrditi postojanje određenih psiholoških tegoba.

Usluge službe centra za psihološko savetovanje dostupne su na dve lokacije u Beogradu.

Sve usluge je neophodno zakazati putem kontakt centra Doma zdravlja „Vizim”: 011 7857777

ZAKAŽI ONLINE

Zakazivanje

  Lični podaci

 • Kontakt podaci

 • Šta želite da zakažete?

 • Drugo

 • Datum

 

Verifikacija