50% popust na internističke preglede

50% popusta na internističke preglede

Proverite stanje Vašeg organizma obavljanjem sistematskog pregleda prema internističkim paketima po cenama umanjenim preko 50%.

  Internistički mini Internistički midi Internistički maxi
Pregled specijaliste interne medicina sa EKG-om * * *
Kompletna laboratorijska analiza krvi i urina + Na, K, Cl * * *
Spirometrija * * *
Ultrazvučni pregled srca   * *
Ultrazvučni pregled abdomena     *
CENA 3490,00 din 4.990,00 din 5.990,00 din

 

Ostvarite 10% popusta na dodatne medicinske usuge Doma zdravlja “Vizim” nakon obavljenog sistematskog pregleda tokom marta meseca.

Paketi pregleda važe tokom marta u Domu zdravlja “Vizim” u Beogradu.