Obuka iz prve pomoći za buduće vozače

Obuka iz prve pomoći za buduće vozače

Obuka iz prve pomoći za buduće vozače je neophodna da bi se polagao praktični deo vozačkog ispita. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US i 55/2014) propisuje da će vozačka dozvola biti izdata licu koje je položilo ispit iz prve pomoći, a da praktičnom ispitu može da pristupi isključivo kandidat za vozača kojem je izdata potvrda o položenom ispitu iz prve pomoći.

Shodno Članu 241. predmetnog Zakona, obuku iz prve pomoći, kao i organizovanje i sprovođenje ispita obavlja Crveni krst Srbije ili zdravstvena ustanova koja ispunjava propisane uslove i koja poseduje odgovarajuću dozvolu (ovlašćenje).

Shodno članu Član 242. predmetnog Zakona, obuku i ispit iz prve pomoći mogu da obavljaju samo lica koja ispunjavaju propisane uslove i koja za to dobiju odgovarajuću predavačko-ispitivačku dozvolu (licencu) koju izdaje ministarstvo nadležno za zdravstvenu delatnost.

Dom zdravlja „Vizim” ispunjava sve zakonom propisane uslove i poseduje odgovarajuće rešenje Ministarstva zdravlja za vršenje obuke, organizovanje i sprovođenje ispita iz prve pomoći. Takođe, lekari koji su u „Vizimu” u stalnom radnom odnosu poseduju odgovarajuće predavačko-ispitivačke dozvole (licence) izdate od strane nadležnog Ministarstva.

Paket obuke za pružanje prve pomoći obuhvata:

Nakon uspešno završene obuke i položenih testova, kandidati dobijaju odgovarajuće potvrde o položenom ispitu iz prve pomoći.