Obuka iz prve pomoći

Obuka iz prve pomoći za buduće vozače

Budućim vozačima svih kategorija, kao i zaposlenima u određenim kompanijama, potrebno je uverenje o položenom ispitu iz prve pomoći. Otuda Dom zdravlja „Vizim” u svojim prostorijama organizuje predavanja u sklopu obuke iz prve pomoći, a nakon što polaznici polože završni ispit, izdaje im se neophodno uverenje.
Paket obuke za pružanje prve pomoći obuhvata:

 • Teorijsko, usmeno izlaganje
 • Mere neodložne pomoći
 • Provera stanja svesti i postavljanje u koma-položaj
 • Postupci u zbrinjavanju krvavljenja
 • Mere oživljavanja
 • Principi i postupci u zbrinjavanju rana
 • Principi i postupci imobilizacije
 • Postupci u transportu i osnove nege tokom transporta
 • Tipične povrede i oštećenja zdravlja, principi i postupci u pružanju prve pomoći
 • Praktično vežbanje, individualni rad uz proveru stečenog znanja i prikazivanje na lap topu (slike i kratki animirani filmovi)
 • Provera znanja pomoću testova

Tokom poslednjih nekoliko decenija, sa višestrukim povećanjem broja katastrofa i nezgoda, raste i potreba svakog pojedinca da ovlada tehnikama pružanja prve pomoći. Tako stoji i u  e-Porodičnom priručniku za ponašanje u vanrednim situacijama koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektor za vanredne situacije, a u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE, 2014).
Otuda je „Vizim” prvi Dom zdravlja koji organizuje predavanja i za sve zainteresovane koji žele da se preventivno edukuju kako bi u nepredviđenim situacijama pravovremeno i kompetentno reagovali u cilju spašavanja sopstvenog ili tuđih života. Obuka, pojedinačna, grupna ili porodična,  pruža odgovore i daje dragocene savete koji se mogu pokazati životno korisnim u incidentnim dešavanjima kao što su: požari, poplave, zemljotresi, klizišta, hemijska trovanja, teroristički napadi, saobraćajne nesreće, povrede u kući… Posledice po zdravlje i život ljudi, mogu se značajno ublažiti ukoliko su učesnici upoznati sa pravilima pružanja prve pomoći. Otuda je obuka u „Vizimu” dragocena ne samo zbog dobijanja zakonom propisanih uverenja, već i kako bi se ostali pojedinci obučili da zahvaljujući stečenom znanju pomognu sebi i svojoj porodici u slučaju bilo kakve nezgode ili nepogode.