Medicina rada i bezbednost i zdravlje na radu

Medicina rada i bezbednost i zdravlje na radu

Medicina rada i bezbednost i zdravlje na radu su bitne komponente za nesmetano i uspešno poslovanje svake radne organizacije. Dom zdravlja „Vizim” je prva privatna ustanova koja je registrovala službu medicine rada i samim tim dobila dozvolu za obavljanje sistematskih, prethodnih i periodičnih pregleda, izdavanje lekarskih uverenja i obavljanje procene uslova i rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, a u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Služba medicine rada obuhvata preglede:

Vrste pregleda koji se obavljaju su:

U Domu zdravlja „Vizim” se obavljaju pregledi potrebni za dobijanje uverenja za:

U okviru službe medicine rada obavljaju se i drugi pregledi, a u cilju izdavanja lekarskih uverenja za:

Služba medicine rada je kompetentna i da: