Dodatne usluge

Dodatne usluge

Dodatne usluge Doma zdravlja „Vizim“, na raspolaganju su kako fizičkim , tako i pravnim licima pored standardnih osnovnih zdravstvenih usluga.

Dom zdravlja “Vizim” je zdravstvena ustanova koja već godinama brine o zdravlju velikog broja zaposlenih. Zaposleni su iz različitih kompanija,velikih, srednjih i malih, domaćih i međunarodnih kao i institucija iz različitih delatnosti. Referenc lista koja broji više od 1.000 domaćih i inostranih kompanija dokaz je kvaliteta usluga koje naša ustanova pruža. To odražava posvećenost i profesionalnost naših zaposlenih u cilju obezbeđenja vrhunske usluge.

Usluge koje pružamo su prilagođene potrebama naših korisnika , a sistematski pregledi, koji se u našoj ustanovi obavljaju, su u skladu sa standardima Svetske zdravstvene organizacije (WHO – World Health Organisation) .