'HEALTH CAMP' u prostorijama Vaše kompanije

Prevencija + suplementacija = zdrava organizacija

 

„Health camp“ je jedinstven način da Vaša kompanija pokaže svojim zaposlenima da brine o njihovom zdravlju.  Ovaj projekat omogućuje Vašim zaposlenima da na svom radnom mestu provere svoje zdravlje, bez odlaska u zdravstvenu ustanovu, jer mi dolazimo kod Vas. Pored samog pregleda, merenja temperature i uzimanja uzoraka krvi za laboratorijska ispitivanja, naš tim lekara će informisati Vaše zaposlene o adekvatnoj suplementaciji i ishrani koja će pomoći u podizanju njihovog imuniteta, što je od krucijalne važnosti, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo. Krajnji cilj „Health camp-a“ je ojačana imunološka slika Vašeg kolektiva, što rezultira zdravijim, srećnijim i zadovoljnijim timom saradnika.

 

HEALTH CAMP PODRAZUMEVA Cena

1. Dolazak medicinskog tima u prostorije Vaše kompanije:

Tim koji čine lekar, medicinski tehničar  obavljali bi preglede vaših zaposlenih uz merenje temperature i uzimanje uzoraka krvi za laboratorijske analize provere opšteg zdravstvenog stanja pojedinca. Uloga lekara u „Health campu“ je i adekvatno informisanje i savetovanje zaposlenih kako da ojačaju svoj imuni sistem i koju suplementaciju da konzumiraju u zavisnosti od njihovog zdravstvenog stanja. Cilj je da se u preventivno ojača IMUNA slika celog kolektiva i da svi zaposleni budu spremni u imonološkom pogledu.

35.000 rsd

2. Postavljanje „Health spot“-a:

Dom zdravlja „Vizim“ bi osposobio „Health spot“ na jednom ili više mesta u Vašoj kompaniji koji bi sadržao različite vitamine i minerale za dodatnu suplementaciju članova Vašeg tima zatim edukativni materijal o izgradnji imuniteta i očuvanju zdravlja, predloge ishrane i procedure i svete ponašanja u periodu pandemije.

 
Kontaktirajte nas ili pošaljite zahtev na:

011 785 7800
komitenti@vizim.co.rs