Centar za vene

Centar za vene

Proširenje vena je najčešća bolest periferne cirkulacije , prisutna u većem obimu kod oko 30% odraslog svetskog stanovništva, dok 80% ima proširene venske kapilare . Najzastupljenije su promene na površnom sistemu vena, manje izražene na dubokim i perforantnim venama.

Smetnje koje ukazuju na bolest su osećaj teških i bolnih nogu ,otoci podkolenica, noćni grčevi, brzi zamor pri stajanju i hodu, žarenje i svrab kože . Uz vidljive proširene vene, to je najvažniji razlog i preporuka da se obavi klinički i ultrazvučni pregled vena, i po postavljenoj dijagnozi, preporuči terapija i saveti za način života.

Pregled je značajan i zbog prevencije komplikacija , koje mogu biti akutne i hronicne. Najznačajnija akutna komplikacija proširenih vena je tromboza vena , česta posle povreda, operacija, tumora ,infekcija ,u trudnoći, posle dugih putovanja, kod osoba sa povećanim sklonošću za nastanak tromboze (trombofilija). Tromboze , posebno dubokih vena, mogu da se komplikuju pojavom plućne tromboembolije.

U terapiji se primenjuju trombolitici, niskomolekularni heparini, fibrinolitici, antikoagulantna terapija i kompresivna terapija. Česte akutne komplikacije su dermatitisi (oštećenje kože), ruptura vene (prskanje venskog zida i spoljašnje krvarenje) i celulitis (infekcija kože i podkožnih tkiva), sa povišenom temperaturom, crvenilom kože i otokom. Kasne komplikacije su hronični otok, ekcem, tamno braon prebojena i zadebljana koža i pojava rana na podkolenicama (posttrombotski sindrom, venske ulceracije).

Proširene vene se mogu videti kod više članova i generacija jedne porodice, što se odnosi i na pojavu komplikacija. Zbog toga je vrlo važna rana dijagnoza, uvid u istoriju ličnih i porodičnih bolesti, ultrazvučni pregled periferne cirkulacije, identifikacija faktora visokog rizika za nastanak tromboze i rana, zastita pacijenata sa utvrdjenim rizikom u toku operacija, višesatnih putovanja avionom, u toku porođaja.

Lečenje se sprovodi na osnovu preporuka i savremenih protokola donetih na osnovu ,multicentričnih, randomizovanih i kontrolisanih studija , na osnovu klasifikacija bolesti i konsenzusa svetskih i evropskih foruma u ovoj oblasti medicine. Postoji šest stadijuma bolesti, zbog toga je važna prevencija težih formi i komplikacija. I terapija i prevencija su zasnovanje na holističkom principu, primeni personalizovane medicine ( terapija po meri svakog pacijenta), uz primenu hirurgije ( klasične ili laserske operacije vena ) i više metoda medikamentoznog lečenja koje podrazumeva primenu venotonika za sistemsku i lokalnu upotrebu , antikoagulantnih lekova, kompresivne terapije, biotimulativnih lasera, limfokinetika, obloga za previjanje, i drugih metoda fleboloske terapije. Posebno su značajni pacijenti visokog rizika, sa abominalnim, ginekološkim i drugim velikim operacijama, sa malignim tumorima, u toku radio ili hemoterapije, sa naslednom sklonošću za trombozu vena, povišenim arterijskim pritiskom i koronarnom bolešću i posle povreda. Njihovo lečenje zahteva multidisciplinarni pristup i redovne kontrole. Na prvom pregledu i tokom kontrola, pružaju se pacijentima sva neophodna objašnjenja u vezi sa terapijom, ishranom, fizičkim aktivnostima i faktorima rizika.

Predviđena je i mogućnost održavanja predavanja i radionica za pacijente, sa detaljnim objašnjenjima u vezi sa nastankom oboljenja, primenom posebnih oblika terapija (elastične kompresivne terapije, obloga za previjanje i dr.) i odgovorima na sva pitanja koja su važna za njihovo lečenje i održavanje zdravlja.

prim dr Javorka Delić