Cenovnik usluga psihologa

Psihodijagnostika

Cena: 8.400,00 dinara

Individualni psihološki tretman

Cena: 3.500,00 dinara

Psihološko savetovanje mladih

Cena: 3.500,00 dinara

Psihoterapija

Cena: 3.500,00 dinara

Suportivna psihoterapija

Cena: 3.500,00 dinara

Bračno i partnersko savetovanje

Cena: 4.900,00 dinara