Cenovnik usluga službe pneumoftiziologije

Pregled lekara specijaliste

Cena: 3.000,00 dinara

Kontrolni pregled(do 15 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 2.000,00 dinara

Spirometrija

Cena: 1.200,00 dinara

Pregled lekara specijaliste sa spirometrijom

Cena: 3.600,00 dinara