Cenovnik usluga službe opšte hirurgije

Pregled hirurga

Cena: 4.000,00 dinara

Kontrolni pregled hirurga (do 7 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 2.500,00 dinara

Kontrolni pregled hirurga sa previjanjem

Cena:5.000,00 dinara

Incizija

Cena: 5.000,00 dinara

Hirurške intervencije

Cena: 6.000 – 15.000,00 dinara