Cenovnik usluga službe oftalmologije

Oftalmološki pregled

Cena: 3.500,00 dinara

Oftalmoloski pregled sa širenjem zenica

Cena: 5.500,00 dinara

Kontrolni pregled (do 7 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 2.500,00 dinara

Određivanje oštrine vida na daljinu

Cena: 1.500,00 dinara

Određivanje oštrine vida na blizinu

Cena: 1.500,00 dinara

Bimikroskopija prednjeg segmenta oka

Cena: 1.500,00 dinara

Merenje IOP

Cena: 1.500,00 dinara

Tonometrijska kriva

Cena: 3.000,00 dinara

Pregled očnog dna - oftalmoskopom

Cena: 1.500,00 dinara

Pregled vida ortorejter-om

Cena: 2.500,00 dinara

Kolorni vid-Isichara tablica

Cena: 600,00 dinara

Oftalmološki pregled kod dece sa širenjem zenica

Cena: 5.500,00 dinara

Kontrolni pregled kod dece (do 7 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 2.500,00 dinara

Aplikacija lekova lokalno

Cena: 600,00 dinara

Testovi stereo vida

Cena: 600,00 dinara

Zavoj za oko

Cena: 600,00 dinara

Bris rožnjače

Cena: 600,00 dinara

Mehaničko odstranjivanje i ispiranje hemijskog agensa

Cena: 2.000,00 dinara

Kiretaža majbomovih žlezda

Cena: 2.000,00 dinara

Tuširanje kapaka

Cena: 1.200,00 dinara

Ekstrakcija stranog tela iz rožnjače vežnjače i episklere

Cena: 4.500,00 dinara

Širenje zenica

Cena: 2.000,00 dinara

Ispiranje oba oka

Cena: 1.000,00 dinara

Širmerov test - ispitivanje suvoće oka

Cena: 1.500,00 dinara