Cenovnik usluga službe intervencija

Davanje i.m.TH (bez leka)

Cena: 600,00 dinara

Davanje i.m.TH (bez leka – za 5 i više i.m.TH)

Cena: 400,00 dinara

Davanje s.c.TH (bez leka)

Cena:500,00 dinara

Davanje s.c.TH (bez leka – za 5 i više s.c.TH)

Cena: 400,00 dinara

Davanje i.v.TH (bez rastvora)

Cena: 1.000,00 dinara

Davanje infuzije

Cena: 2.000,00 dinara

Previjanje i obrada rane (hiruško)

Cena: 5.000,00 dinara

Previjanje manje rane

Cena: 600,00 dinara

Previjanje veće rane

Cena: 1.500,00 dinara

Plasiranje braunile (bez leka i rastvora)

Cena: 300,00 dinara

Plasiranje katetera (bez katetera)

Cena: 4.000,00 dinara

Vađenje katetera

Cena: 1.500,00 dinara

Promena kolostome

Cena: 2.000,00 dinara

Obrada dekubita - manje polje

Cena: 2.500,00 dinara

Obrada dekubita - veće polje

Cena: 3.000,00 dinara

Skidanje konaca (hiruško)

Cena: 4.000,00 dinara

Skidanje konaca

Cena: 2.500,00 dinara

Uklanjanje krpelja (hiruško)

Cena: 4.000,00 dinara

Uklanjanje krpelja

Cena: 1.500,00 dinara

Fiksiranje longetom

Cena: 5.500,00 dinara

Vakcinacija Tetalpan

Cena: 1.500,00 dinara

Vakcinacija Tetabulin

Cena: 2.500,00 dinara

Spirometrija

Cena: 1.200,00 dinara

Vakcinacija protiv gripa

Cena: 1.490,00 dinara

Ampula lek

Cena: 200,00 dinara

Davanje oralne terapije

Cena: 1.000,00 dinara

Tamponada

Cena: 2000,00 dinara

Intervencija - vadjenje stranog tela

Cena: 2000,00 dinara

Oksigenoterapija

Cena: 1.000,00 dinara

Spirometrija sa ventolinskim testom

Price: 2.000,00 dinara

Imuno infuzija

Price: 4.500,00 dinara

Davanje teraije lokalno (bez leka)

Price: 1.500,00 dinara