Cenovnik usluga službe interne medicine i kardiologije

Pregled lekara specijaliste sa EKG-om

Cena: 3.000,00 dinara

Kontrolni pregled specijaliste (do 15 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 2000,00 dinara

Pregled profesora sa EKG-om

Cena: 5.000,00 dinara

Kontrolni pregled profesora (do 15 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 3.500,00 dinara

Pregled lekara specijaliste sa ultrazvukom srca

Cena: 5.000,00 dinara

EKG

Cena: 600,00 dinara

Postavljanje 24h holtera EKG-a

Cena: 4.000,00 dinara

Postavljanje 24h holtera TA

Cena: 3.500,00 dinara

Ergometrija

Cena: 6.000,00 dinara