Cenovnik usluga službe gastroenterologije

Pregled lekara specijaliste

Cena: 4.000,00 dinara

Kontrolni pregled (do 15 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 2.500,00 dinara

Pregled profesora

Cena: 5.000,00 dinara

Kontrolni pregled - profesora (do 15 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 3.500,00 dinara