Cenovnik usluga službe fizikalne medicine i rehabilitacije

Pregled lekara specijaliste

Cena: 3.500,00 dinara

Kontrolni pregled (do 15 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 2.500,00 dinara

Osteodenzitometrija

Cena: 2.000,00 dinara

Ručna masaža celog tela

Cena: 3.500,00 dinara

Ručna masaža segmentna

Cena: 2.000,00 dinara

Fizikalna terapija - jedna procedura : usluga obuhvata proceduru korišćenjem jednog terapeutskog sredstva: limfne masaže, elektroterapije, lasera, magneta, ultrazvuka ili parafina.

Cena: 1.500,00 dinara

Fizikalna terapija - više procedura : usluga obuhvata proceduru korišćenjem više terapeutskih sredstava: limfne masaže, masaže, elektroterapije, lasera, magneta, ultrazvuka ili parafina

Cena: 2.500,00 dinara

Dnevna fizikalna terapija (paket od 10 terapija)

Cena: 13.500,00 dinara