Cenovnik usluga službe endokrinologije

Pregled lekara specijaliste

Cena: 3.000,00 dinara

Kontrolni pregled specijaliste(do 15 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 2.000,00 dinara

Pregled profesora

Cena: 5.000,00 dinara

Kontrolni pregled profesora (do 15 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 3.500,00 dinara

Pregled lekara specijaliste sa ultrazvukom štitne žlezde

Cena: 4.500,00 dinara

Pregled profesora sa ultrazvukom štitne žlezde

Cena: 6.500,00 dinara