Cenovnik usluga centra za vene i limfedem

Pregled lekara specijaliste

Cena: 3.000,00 dinara

Kontrolni pregled(do 15 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 2.000,00 dinara

Pregled lekara specijaliste sa doplerom

Cena: 4.000,00 dinara