Cenovnik usluga centra za ishranu

Pregled lekara specijaliste

Cena: 5.000,00 dinara

Kontrolni pregled lekara specijaliste do 30 dana

Cena: 3.000,00 dinara

Pregled nutricioniste sa izradom jelovnika

Cena: 3.000,00 dinara

Pregled nutricioniste

Cena: 2.000,00 dinara

Izrada jelovnika

Cena: 2.000,00 dinara

Analiza telesnog sastava medicinskom vagom InBody270

Cena: 2.000,00 dinara

Kontrolno merenje - In Body analiza sastava tela medicinskim analizatorom

Cena: 1.000,00 dinara