Cenovnik usluga centra za ishranu

Pregled lekara specijaliste

Cena: 5.000,00 dinara

Kontrolni pregled lekara specijaliste do 30 dana

Cena: 3.000,00 dinara

Pregled nutricioniste sa izradom jelovnika

Cena: 3.000,00 dinara