Cenovnik usluga centra za alergologiju

Pregled lekara specijaliste

Cena: 4.000,00 dinara

Alergo probe na nutritivne alergene

Cena: 4.000,00 dinara

Alergo probe na inhalacione alergene

Cena: 4.000,00 dinara

Kontrolni pregled lekara specijaliste do 7 dana od prvog pregleda

Cena: 2.500,00 dinara