Cenovnik usluga centra za alergologiju

Pregled lekara specijaliste

Cena: 4.000,00 dinara

Pregled specijaliste sa probama

Cena: 8.000,00 dinara

Alergo probe na nutritivne alergene

Cena: 4.000,00 dinara

Alergo probe na inhalacione alergene

Cena: 4.000,00 dinara