Cenovnik usluga centra za akupunkturu

Pregled lekara specijaliste

Cena: 3.500,00 dinara

Akopunkturni tretman

Cena: 2.500,00 dinara