Cenovnik usluga centra za akupunkturu

Pregled lekara specijaliste

Cena: 3.000,00 dinara

Akopunkturni tretman

Cena: 2.000,00 dinara