Pregled lekara specijaliste kardiologa sa EKG-om

Cena: 4.500,00 dinara

Kontrolni pregled specijaliste kardiologa (do 7 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 3.000,00 dinara