Pregled lekara specijaliste reumatologa

Cena: 4,500.00 dinara

Kontrolni pregled lekara specijaliste reumatologa - do 7 dana od prvog pregleda

Cena: 3.000,00 dinara