Pregled lekara specijaliste pneumoftiziologa

Cena: 4.500,00 dinara

Kontrolni pregled lekara specijaliste pneumoftiziologa - do 7 dana od prvog pregleda

Cena: 3.000,00 dinara