Pregled lekara specijaliste hematologa

Cena: 4.500,00 dinara

Kontrolni pregled lekara specijaliste hematologa - do 7 dana od prvog pregleda

Cena: 3.000,00 dinara