Pregled lekara specijaliste gastroenterologa

Cena: 4.500,00 dinara

Ultrazvučni pregled lekara specijaliste gastroenterologa

Cena: 4.000,00 dinara

Kontrolni pregled lekara specijaliste gastroenterologa - do 7 dana od prvog pregleda

Cena: 3.000,00 dinara

Pregled hepatologa

Cena: 6.000,00 dinara

Kontrolni pregled hepatologa do 7 dana od prvog pregleda

Cena: 4.000,00 dinara

Ultrazvučni pregled hepatologa

Cena: 5.000,00 dinara

Pregled lekara spec. gastroenterologije sa anoskopijom

Cena: 6.000,00 dinara

Anoskopija

Cena: 3.000,00 dinara