Pregled lekara specijaliste endokrinologije

Cena: 4.500,00 dinara

Ultrazvučni pregled endokrinologa (štitasta žlezda)

Cena: 4.000,00 dinara

Kontrolni pregled lekara specijaliste endokrinologije - do 7 dana od prvog pregleda

Cena: 3.000,00 dinara