Kontinuirana medicinska zaštita

Koncept kontinuirane medicinske zaštite podrazumeva korišćenje bez prethodnih indikacija neograničenog broja usluga koje se mogu obaviti u okviru mreže zdravstvenih ustanova Doma zdravlja „VIZIM”:

Usluge koje su vam dostupne:

Pregledi

 • opšte medicine
 • internistički pregled
 • kardiološki pregled
 • ginekološki pregled sa kolposkopijom, i PAPA testom
 • oftalmološki pregled
 • fizijatrijski pregled
 • pulmološki pregled
 • dermatološki pregled
 • stomatološki preventivni pregled

Dijagnostika

 • ultrazvučni pregledi (abdomen, štitasta žlezda, dojke, srce)
 • laboratorija
  • kompletna krvna slika: leukociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, trombociti, MCV, MCH, MCHC, limfociti, monociti, granulociti, sedimentacija;
  • biohemija: glukoza, urea, kreatinin, ukupni bilirubin, AST, ALT, Gama GT, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi;
  • urin: reakcija, specifična težina, proteini, glukoza, hemoglobin, ketonska tela, urobilinogen, bilirubin, nitriti, eritrociti, leukociti, bakterije, cilindri, epitelne celije, kristali, ostalo.
 • doppler dijagnostika: krvni sudovi vrata, nogu , ruku
 • holter EKG i TA
 • audiometrija
 • pregled očnog dna
 • spirometrija

Terapija

 • usluga davanja injekcija
 • usluga davanje infuzija
 • besplatni lekovi u državnim apotekama uz overenu zdravstvenu knjižicu
Nadogradnja usluga:

Pregled:

Takođe smo u mogućnosti da vam ponudimo i pedijatrijski paket koji obuhvata neograničeno korišćenje usluga: