Paketi „Kao Dren”

Dom zdravlja „Vizim” je za korisnike svojih usluga pripremio tri paketa individualnih sistematskih pregleda po promotivnim cenama.
 

Redni broj Naziv MINI MIDI MAXI
Muškarci Žene Muškarci Žene Muškarci Žene
1 Internistički pregled sa EKG-om i završnim mišljenjem * * * * * *
2 Ultrazvuk abdomena i male karlice * * * * * *
3 Kompletna laboratorijska analiza krvi i urina * * * * * *
4 Ultrazvuk štitne žlezde         * *
5 Oftalmološki pregled         * *
6 Urološki pregled     *   *  
7 Ultrazvuk prostate     *   *  
8 Ginekološki pregled(Papa test, VS, kolposkopija)       *   *
9 Ultrazvuk dojki       *   *
10 Pregled  dermatologa         Jedan
pregled
po izboru
Jedan
pregled
po izboru
11 Pregled  fizijatra        
12 Pregled  ORL        
13 Dodatne laboratorijske analize – PSA         *  
14 Dodatne laboratorijske analize – fT4 i TSH           *
  Cena (dinara): 4.490,00 4.490,00 7.490,00 7.490,00 13.490,00 13.490,00

 

 

Kontaktirajte nas ili pošaljite upit na: komitenti@vizim.co.rs | 011 785 7777