Medicina rada i bezbednost i zdravlje na radu

Medicina rada

U Domu zdravlja „Vizim” obavljaju se sve vrste prethodnih, periodičnih i ciljanih pregleda za:

Za obavljanje pregleda zaposlenih koji su angažovani na mestima sa povišenim radnim rizikom, potrebno je da poslodavac pošalje zahtev i to putem linka medicina rada, na koji će biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku.

Kolektivi sa kojima je „Vizim” uspostavio saradnju, uživaju posebne benefite, kao što su:

Namenske „Vizim” ponude:

Bezbednost i zdravlje na radu

Dom zdravlja „Vizim“ poseduje licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, izdatu od strane Ministarstva rada i socijalne politike.

Namenske „Vizim“ ponude:

 

Kontaktirajte nas ili pošaljite upit na: komitenti@vizim.co.rs | 011 785 7778