Sistematski pregled za zaposlene u Domu zdravlja „Vizim”

Dom zdravlja „Vizim” je u skladu sa potrebama zaposlenih u Banka Intesa formirao pakete sistematskog pregleda. Sistematski pregled za zaposlene u Banka Intesa obuhvata:

Sistematski pregled za dame

 1. Pregled po organskim sistemima, merenje pritiska, antropometrijska merenja
 2. Laboratorijske analize:
  -kompletna krvna slika sa leukacitornom formulom, sedimentacija eritrocita, šećer u krvi, gvožđe, pregled urina sa sedimentacijom, reticulociti
  – hormoni štitne žlezde: FT3, FT4, TSH (ukupni i slobodni)
  -masnoće u krvi: ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi*formula
  -jetrine analize: AST i ALT, Gama GT, ukupni i direktni bilirubini
  -bubrežne analize: urea i kreatinin
 3. ultrazvučni pregled abdomena
 4. ultrazvučni pregled dojki
 5. ultrazvučni pregled štitne žlezde
 6. Pregled fizijatra
 7. Pregled dermatologa
 8. Pregled oftalmologa (sa izdatom potvrdom za obavljen pregled vida u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom“.)
  Ginekološki kompletan pregled (pregled, ginekološki ultrazvuk, PAPa test, kolposkpija, vaginalni sekret)
 9. Pulsna oksinometrija
 10. Internistički pregled sa EKG i sa sveobuhvatnim rezultatima kolega

Sistematski pregled za gospodu

 1. Pregled po organskim sistemima, merenje pritiska, antropometrijska merenja
 2. Laboratorijske analize:
  -kompletna krvna slika sa leukacitornom formulom, sedimentacija eritrocita, šećer u krvi, gvožđe, pregled urina sa sedimentacijom, reticulociti
  -hormoni štitne žlezde: FT3, FT4, TSH (ukupni i slobodni)
  -masnoće u krvi: ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi*formula
  -jetrine analize: AST i ALT, Gama GT, ukupni i direktni bilirubini
  -bubrežne analize: urea i kreatinin
 3. Ultrazvučni pregled abdomena
 4. Pregled urologa , ultrazvučni pregled urologa
 5. Ultrazvučni pregled štitne žlezde
 6. Pregled fizijatra
 7. Pregled dermatologa
 8. Pregled oftalmologa (sa izdatom potvrdom za obavljen pregled vida u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom“.)
 9. Pulsna oksinometrija
 10. Internistički pregled sa EKG i sa sveobuhvatnim rezultatima kolega