NAUČI SVOJE BROJEVE – Analiza telesnog sastava medicinskom vagom InBody270

NAUČI SVOJE BROJEVE – Analiza telesnog sastava medicinskom vagom InBody270

Medicinska InBody vaga predstavlja precizan i pouzdan način da saznate zdravstvene pokazatelje Vašeg tela. Pored težine i visine, osnovnih vrednosti za kreiranje Body Mass Indexa, InBody vaga Vam omogućava da saznate pokazatelje unutar tela – telesnu kompoziciju.

Analizom telesnog sastava dobićete uvid u zdravstveno stanje Vašeg organizma kao i smernice i savete za postizanje optimalnih rezultata.

Analiza telesnog sastava medicinskom vagom InBody270 – 2.000,00 dinara.
Uz obavljeni bilo koji pregled u Domu zdravlja „Vizim“ merenje InBody vagom – 1.000,00 dinara.

U Domu zdravlja „Vizim“ možete obaviti nutricionitičko-zdravstveni sistematski pregled i kontrolu u okviru FIT paketa:

PAKET FIT MINI
Pregled nutricioniste sa izradom jelovnika *
Merenje sastava tela na najsavremenijem i najpreciznijem medicinskom analizatoru tela In Body 270 *
Laboratorijska analiza: (kks, šećer, holesterol, hdl, ldl, tigliceridi, AST, ALT, GGT, bilirubin, Fe, mokraćna kiselina, urea, kreatinin) *
Kontrolno merenje sastava tela na najsavremenijem i najpreciznijem medicinskom analizatoru tela In Body 270 nakon 7 dana *
Konsultacija sa nutricionistom bez promene jelovnika nakon mesec dana *
Cena (dinara): 6.900,00

 

Cene pojedinačnih usluga nakon mesec dana od obavljenog pregleda FIT (na zahtev pacijenta)
Kontrolni pregled nutricioniste sa promenom jelovnika 2.400,00
Kontrolna laboratorija: (kks, šećer, holesterol, hdl, ldl, tigliceridi, AST, ALT, GGT, bilirubin, Fe, mokraćna kiselina, urea, kreatinin) 1.500,00
Kontrolno merenje sastava tela na najsavremenijem i najpreciznijem medicinskom analizatoru tela In Body 270 nakon 7 dana 1.000,00

 

ZAKAŽI ONLINE

Zakazivanje

  Lični podaci

 • Kontakt podaci

 • Datum

 

Verifikacija

Promena paradigme Vaših zdravstvenih pokazatelja!

Iako jednostavan za merenje i vrlo koristan, ispostavilo se da BMI nije dovoljan indikator i pokazatelj zdravstvenog stanja organizma. Pored težine i visine, kao osnovnih vrednosti za kreiranje body mass indexa, struka je uvidela da su nam od velikog značaja vrednosti unutar tela tj. telesna kompozicija.

Novim standardnom zdravstvene procene uvedeni su pokazatelji koji daju širu sliku zdravstvenog stanja tela a mere se jednostavno i brzo uz pouzdanu i preciznu medicinsku InBody vagu.

In Body priprema za merenje

Osobe koje imaju ugrađene sledeće medicinske uređaje ne mogu se meriti na In Body analizatoru sastava tela, zbog mogućnosti izazivanja kvara na njima:

 • Pacemaker
 • Svi veštački elektro-medicinski uređaji kao što su veštačko srce ili pluća
 • Elektro sistemi kao što je elektrokardiogram

Pravila merenja:

 • Ne vršiti merenje ukoliko pacijent na sebi ili u sebi ima nešto metalno
 • Ne vršiti merenje ukoliko pacijent na sebi ima čarape ili hulahopke
 • Obavezno držati ruke odvojene od tela

Do greške u merenju i netačen vrednosti impenance može doći  ukoliko se prilikom merenja ne primenjuju ova pravila.

 • Ne vršiti merenje neposredno nakon obroka. Ukoliko je pacijent upravo jeo, treba pomeriti test za oko 30 minuta
 • Pacijent se treba skinuti i pokušati zadržati na sebi što je manje odeće
 • Pacijent treba da isprazni džepove
 • Merenje se sprovodi nakon obavljene nužde

Do greške u merenju i netače vrednosti težine može doći  ukoliko se prilikom merenja ne primenjuju ova pravila.

Kada je najbolje vršiti merenja sastava tela ?

 • Pre vežbanja ili bilo koje druge napornije fizičke aktivnosti
 • Pre tretmana mršavljenja ( na niskoj ili srednjoj frekvenciji tretmana, vežbanja, lečenja toplotom i vodom, injekcije)
 • Na temperature između 20 i 25 stepeni Celzijusa( normalna temperatura)
 • Meriti ujutro ukoliko je moguće( krajem dana dolazi do oticanja nogu zbog nepravilne distribucije tečnosti)
 • Meriti nakon što klijent 5 minuta stoji
 • Izbegavati merenje tokom menstrualnog ciklusa

Kontrolno merenje treba raditi u približno istim uslovima u kojima je rađeno inicijalno merenje.

 

Primer: