Dom zdravlja Vizim je obezbedio 20% popusta zaposlenima kompanije MTU Maintenance Serbia d.o.o.

 

 

Dom zdravlja „Vizim” je zaposlenima kompanije MTU Maintenance Serbia d.o.o. obezbedio sledeće pogodnosti:
 
Zaposlenima kompanije MTU Maintenance Serbia d.o.o. i članovima uže porodice omogućava se popust od 20% na redovan cenovnik medicinskih usluga Doma zdravlja „Vizim” (izuzev optike i protetike) i 10 % za laboratorijske usluge.
 
Potrebno je da zaposleni u MTU Maintenance Serbia d.o.o. donesu overenu zdravstvenu knjižicu na uvid ili neki drugi dokument, kao dokaz zapošljenja u MTU Maintenance Serbia d.o.o., kako bi ostvarili gore navedene popuste.