Vakcinacija protiv Tetanusa

Vizim - Novi Sad

Imunizacija protiv Tetanusa kod povređenih lica sprovodi se vakcinisanjem adsorbovanom antitetanusnom vakcinom TT i humanim antitetanusnim imunoglobulinom (HTIG) na sledeći način:

 1. lica koja su potpuno vakcinisana i revakcinisana protiv tetanusa za svoj uzrast, a od poslednje doze do povrede je prošlo manje od deset godina, ne dobijaju ni vakcinu ni HTIG,
 2. lica koja su potpuno vakcinisana i revakcinisana protiv tetanusa za svoj uzrast, a od poslednje doze do povrede je prošlo više od deset godina, dobijaju jednu dozu TT vakcine i 250 I.J. HTIG, odmah po povređivanju,
 3. lica koja nisu vakcinisana, lica koja su nepotpuno vakcinisana ili nemaju dokaze o imunizaciji protiv tetanusa, dobijaju četiri doze:
  • prvu dozu TT vakcine odmah, drugu dozu u razmaku ne kraćem od mesec dana,
  • treću dozu šest meseci nakon druge doze,
  • revakcinacija se vrši četvrtom dozom, godinu dana nakon treće doze.
  • ova lica dobijaju i HTIG sa prvom dozom vakcine, odmah po povređivanju.

Vakcine TT i HTIG daju se istovremeno, intramuskularno u suprotni ekstremitet.

Vakcinacija protiv tetanusa sprovodi se i kod lica starijih od 18 godina života, ako do tada nisu vakcinisana protiv te bolesti, ili ako nema dokaza o vakcinaciji davanjem tri doze vakcine protiv tetanusa (u daljem tekstu: TT vakcina), i to:

 • prva doza daje se odmah,
 • druga doza u razmaku ne kraćem od mesec dana,
 • treća doza u razmaku ne kraćem od šest meseci od prijema druge doze vakcine.

Vakcinacija protiv tetanusa sprovodi se i kod lica starijih od 18 godina života, ako su nepotpuno vakcinisana, a primili su jednu ili dve doze vakcine, davanjem nedostajućih doza do ukupno tri doze.

Obavezno je popunjavanje kartona vakcinacije u koji se beleže sledeći podaci:

 • Ime i prezime pacijenta,
 • JMBG,
 • Datum davanja vakcine,
 • Tačan naziv vakcine, seruma,
 • Potpis lica koje je dalo vakcinu i pečat ustanove,
 • Ubeležiti pacijentu i datum sledeće vakcinacije prema kalendaru, uz obrazloženje da može nešto kasnije da dođe na vakcinaciju ali ne bi trebalo ranije.

Takođe sve gore navedene podatke beležiti i u Knjigu vakcinacije, gde treba ubeležiti i LOT broj i broj serije vakcine i rok upotrebe, uz potpis lice koje je izvršilo vakcinaciju.

Ordinirajući lekar dužan je takođe u izveštaju da navede LOT broj , broj serije vakcine i rok upotrebe iste.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.